o TUMI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA TUMI


Firma TUMI, Inc. prowadzi działalność zgodnie z najwyższymi standardami we wszystkich aspektach naszej działalności, produktów, które sprzedajemy oraz osób, które zatrudniamy. W TUMI mocno angażujemy się w świadomość społeczną i oddajemy się naszej społeczności. Wierzymy, że nasza marka stanowi symbol kreatywności, innowacji i uczciwości, a nasza firma może reprezentować lepszą i bardziej odpowiedzialną przyszłość.

TUMI TAKES YOU HOME


W 2011 r. TUMI przedstawiło wydarzenie TUMI Takes You Home, w którym marka przekazała walizki podróżne zaprojektowane specjalnie dla pacjentów i rodzin w St. Jude, aby pomóc im w podróżowaniu do i ze szpitala na leczenie. W tym roku TUMI przygotuje limitowaną kolekcję niestandardowych walizek podróżnych inspirowanych dziełami pacjentów St.Jude w ramach naszego, corocznego wydarzenia TUMI Takes You Home.

Environment & Sustainability

ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


Zmniejszamy nasz wpływ na środowisko

TUMI pracuje nad lepszym zrozumieniem i zarządzaniem problemami środowiskowymi związanymi z działalnością firmy i działaniami jej partnerów biznesowych.

TUMI nawiązało współpracę z Pratt Institute Center for Sustainable Design Studies i Design Incubator for Sustainable Innovation, aby przeprowadzić studium cyklu życia walizki na kółkach i teczki biznesowej. Na podstawie sugestii Instytutu Pratt, TUMI poczyniła pewne postępy w poszukiwaniu alternatywnych kompozycji materiałowych, aby zmniejszyć wpływ na środowisko. Ponadto zespół naprawczy w Vidalia pracuje teraz pilnie z zewnętrznymi dostawcami, aby zapewnić, że wszystkie metale, w szczególności aluminium, są odpowiednio poddawane recyklingowi.

Innymi inicjatywami, które zostały wdrożone lub do których wdrożenia dążymy, są:

Wysokiej efektywności kompaktowe metalowe lampy halogenowe

Nasze sklepy detaliczne są teraz wyposażone w wysokowydajne kompaktowe, lampy metalohalogenowe, które zapewniają taką samą ilość światła przy zużyciu połowy energii elektrycznej niż tradycyjne żarówki halogenowe.

Redukcja wykorzystania oryginalnego cynku o 50%

Zmniejszenie użycia oryginalnego (pierwotnego) cynku o 50% w większości elementów konstrukcyjnych naszych toreb poprzez wykorzystanie cynku odzyskanego z recyklinigu. Dotyczy to takich elementów jak karabińczyki, suwaki i ...

Czytaj więcej

Wykorzystanie w materiałach poliuretanu na bazie wody

Wdrażanie powłoki poliuretanowej opartej na bazie wody w materiałach używanych w naszych torbach zamiast stosowania procesu opartego na rozpuszczalnikach, co powoduje mniej zanieczyszczeń w zaopatrzeniu w wodę.

Korzystanie z rozwiązania brawienia przędzy roztworem

Prace nad zmianą procesu barwienia czarnego nylonu balistycznego z tkaniny barwionej wsadowo na przędzę barwioną roztworem. Ten proces impregnuje barwnik w przędzę, gdy ...

Czytaj więcej

Eliminowanie materiałów pvc

Dążymy do eliminacji materiałów PVC w naszych produktach, współpracując z naszym zespołem projektowym w celu znalezienia nowych materiałów do wykorzystania zamiast PVC. Nasz progres wynosi już ponad 95% w tym kierunku.

Zachęcanie naszych pracowników do korzystania z transportu publicznego

TUMI poprzez różne inicjatywy zachęca do korzystania z transportu publicznego w Stanach Zjednoczonych i Hong Kongu. Jesteśmy dumni, że 90% naszego azjatyckiego zespołu korzysta z transportu publicznego, aby codziennie dotrzeć do pracy.

Łączne pakowanie produktów tumi 'master packs' kiedy jest to możliwe

TUMI pakauje łącznie produkty 'master packs', jeśli to możliwe. Oznacza to, że przed wysyłką mniejsze produkty są pakowane w większe. Pozwala to zredukować użycie materiałów opakowaniowych, a także zmniejszyć potrzebną energię ...

Czytaj więcej

Zgodność z wszystkimi przepisami środowiskowymi

Aby ograniczyć zużycie chemikaliów szkodliwych dla środowiska, takich jak rtęć, ołów i arsen, TUMI i nasi dostawcy przestrzegają wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym ...

Czytaj więcej
Repair

Naprawa

Nasze zespoły naprawcze na całym świecie pracują niestrudzenie, aby przywrócić do życia uszkodzone torby, zanim zaoferujemy nowy produkt zastępczy. Jest to nie tylko opłacalne rozwiązanie dla naszych klientów, ale także pomaga zmniejszyć niepotrzebne marnotrawstwo.


  • Ekonomiczne rozwiązanie dla naszych klientów.
  • Zmniejsza niepotrzebne marnotrawstwo.
  • Jeśli nie możemy produktu naprawić, usuwamy z niego wszelkie materiały nadające się do recyklingu (aluminium i inne metale nadające się do recyklingu).
Napraw swój produkt tumi
Recycle

Recykling

Począwszy od papieru do drukarek w siedzibie naszej firmy po opakowania kartonowe, metale i torby plastikowe w naszych centrach dystrybucyjnych, wszystkie nasze zakłady dążą do przestrzegania rozsądnych wytycznych dotyczących recyklingu.


  • Nasze torby na zakupy można w 100% poddać recyklingowi.
  • Staramy się używać w pełni nadających się do recyklingu lub biodegradowalnych materiałów wypełniających przesyłki w których wysyłane są nasze torrby, tak by zachować kształt i integralności produktu podczas wysyłki.
Code of Ethics

KODEKS ETYCZNY


Tumi zachęca do innowacji, kreatywność i elastyczność.

TUMI promuje innowacyjność, kreatywność i elastyczność, które sprzyjają rozwojowi dynamicznej i konkurencyjnej organizacji. Takie podjeście zapewnia zasoby, które pozwalają współpracownikom wykonywać swoje zadania na najwyższym możliwym poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu równie wysokiego standardu postępowania biznesowego i etyki oraz przestrzegania wszystkich rządowych zasad i przepisów związannych z działalnością TUMI.


Inne inicjatywy tumi, które zostały wdrożone lub zostaną wdrożone w przyszłości to:

Przestrzeganie prawa, zarówno względem przepisów, jak i mentalności, jest fundamentem, na którym budowane są standardy etyczne TUMI. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji we wszystkich jurysdykcjach, w których TUMI prowadzi działalność. Chociaż nie od wszystkich pracowników oczekuje się znajomości szczegółów tych przepisów i regulacji, ważne jest, aby wiedzieć wystarczająco dużo, by móc określić, kiedy szukać porady u kierowników, głównego radcy prawnego TUMI lub działu zasobów ludzkich. Od pracowników oczekuje się traktowania wszystkich współpracowników, klientów, dostawców oraz pozostałych osób z najwyższym szacunkiem i godnością.

Worldwide responsible accredited production

OGÓLNOŚWIATOWA, ODPOWIEDZIALNA I AKREDYTOWANA PRODUKCJA


TUMI określiło kodeks postępowania dostawców znany jako "Standardy zaangażowania", który wzorowany jest na międzynarodowych prawach człowieka. Aby zapewnić zgodność, TUMI zawarła formalną umowę ze swoimi dostawcami, by ściśle przestrzegali naszego kodeksu i bieżącego monitorowania TUMI. Rutynowo weryfikujemy naszych dostawców, wykorzystując nasz program audytu wewnętrznego, aby ocenić środowisko dostawców, prawa człowieka oraz zasady BHP. Dodatkowo zaakceptowaliśmy WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), aby certyfikować i monitorować nasze inicjatywy dotyczące zgodności społecznej. WRAP to niezależny, obiektywny, non-profit zespół globalnych ekspertów ds. zgodności społecznej, zajmujący się promowaniem bezpiecznej, legalnej, humanitarnej i etycznej produkcji na całym świecie poprzez certyfikację i edukację. Wszyscy nasi kluczowi dostawcy muszą poświadczyć WRAP.

Praca przymusowa

Nie ma absolutnie żadnego zastosowania pracy przymusowej, czy to w formie pracy więziennej, pracy na umowę zlecenie, pracy niewolniczej lub w inny sposób.

Praca nieletnich

Obowiązuje absolutny zakaz wykorzystania nieletnich do pracy. Żadna osoba w wieku poniżej 15 lat (lub 14 lat, jeżeli zezwala na to prawo kraju produkcji) nie może być zatrudniana ...

Czytaj więcej

Nękanie lub nadużycia

Każdy pracownik powinien być traktowany z godnością i szacunkiem. Żaden pracownik nie może podlegać żadnym fizycznym, seksualnym, psychicznym lub słownym nadużyciom.

Zakaz dyskrmyminacji

Żadna osoba nie może być dyskryminowana pod względem zatrudnienia ze względu na płeć, rasę, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne lub pochodzenie społeczne lub etniczne.

BHP

Pracodawcy zobowiązani są zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom zdrowotnym powstającym, powiązanym lub występującym w trakcie pracy lub w wyniku działania zakładów pracy.

Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych

Pracodawcy szanują i utrzymują prawo wszystkich pracowników do swobodnego zrzeszania się i negocjacji zbiorowych.

Pensje i dodatki pozapłacowe

Pracodawcy uznają, że płace są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb pracowników i płacą przynajmniej minimalne wynagrodzenie wymagane przez lokalne prawo lub obowiązujące płace w branży ...

Czytaj więcej

Rekompensata za nadgodziny

Oprócz wynagrodzenia za regularne godziny pracy, pracownicy otrzymują wynagrodzenie za godziny nadliczbowe według takiej stawki, która jest prawnie wymagana w ...

Czytaj więcej

Godziny pracy

Pracodawcy nie będą wymagać od pracowników, aby pracowali dłużej niż normalnie i w godzinach nadliczbowych dozwolonych przez prawo kraju, w którym pracownicy są zatrudnieni. Regularne ...

Czytaj więcej